לינוקס המלמד להסמכה בינלאומית

69 סרטונים510 דקות מעבדות תירגול
 • לינוס טורבאלדס והלינוקס.
 • מה זה OpenSource.
 • סוגי רשיונות בתחום הקוד הפתוח.
 • סוגים של מערכות לינוקס.
 • הפצות לינוקס מוכרות.
 • התקנת מערכת ההפעלה:
 • Kali Linux
 • Ubuntu
 • תוכנות נפוצות במערכת ההפעלה.
 • ניהול חבילות והתקנת תוכות.
 • חנות האפליקציות והפקודה Apt.
 • פקודות שימושיות.
 • מניפולציה של קלט ופלט.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • חיפוש מבוסס Wildcard U ו-Globaling.
 • ביטוי רגולרי והפקודה grep.
 • מערכת הקבצים FSH- מה נמצא איפה?
 • מיפוי קבצים וכוננים והפקודה mount.
 • הגדרת משתנה סביבתי.
 • הגדרת הסביבה.
 • לינקים links symbolic and hard.
 • פקודות חיפוש.
 • דחיסת קבצים.
 • סוגי כתבנים בלינוקס.
 • עבודה עם הכתבן vim.
 • מבוא לפיתוח בשפת bash.
 • קלט,פלט ומשתנים.
 • תנאים.
 • פונקציות.
 • תהליך ה-boot של המערכת.
 • פריצה למערכת דרך ה-boot loader.
 • עבודה עם תהליכים.
 • Ps
 • Kill
 • Top
 • צריכת משאבי מערכת.
 • לוגים.
 • בדיקת תקשורת בין עמדות ברשת.
 • ניתוח תעבורת רשת.
 • שירותי רשת מוכרים וחיוניים.
 • DNS
 • DHCP
 • SSH
 • כתובות עמדות ברשת ומושגים.
 • IP
 • GATEWAY
 • NETMASK
 • הגדת כתובת רשת בשיטה החדשה והישנה.
 • הגדרת DNS.
 • הגדרת Default Gateway.
 • יצירת משתמשים וקבוצות.
 • ניהול משתמשים במערכת.
 • מבנה קובץ /etc/password
 • הרשאות וקבצים.
 • הרשאות מיוחדות.
 • פרופיל המשתמש.
 • מסכות.
 • הרשאות מתקדמות.

הידעת ?

"90% מהשרתים בעולם הינם שרתי לינוקס"

קורס פייתון

78 סרטונים760 דקות מעבדות תירגול
 • מה נלמד בקורס.
 • מה זה פייתון למה צריך את זה.
 • משתנים.
 • עבודה עם טקסט.
 • עבודה עם מספרים.
 • קלט ופלט.
 • עבודה עם תנאים (If,Elif,Else).
 • עבודה עם רשימות (List,Set,Tuple).
 • שילוב תנאים עם רשימות.
 • תרגילים.
 • עבודה עם מבנה הנתונים Dictionary.
 • יצירת רשימה דינמית.
 • לולאות .(For,While)
 • לולאות .(Continue,Break,Pass,Else)
 • לולאות ומילונים.
 • פונקציות בסיסיות.
 • פונקציות מחזירות ערך,ערכי ברירת מחדל.
 • פונקציות מתקדמות kwarg** & argv*
 • תרגילים.
 • עבודה עם קבצים.
 • ניהול שגיאות בסיסי.
 • ניהול שגיאות מתקדם (try,except,else,finally).
 • מודולים והפקודה import.
 • ביצוע פעולות על מערכת ההפעלה.
 • תיכנות וביצוע פעולות מקביליות Threads.
 • ניהול Threads.
 • סנכרון בסיסי בין Threads.
 • עבודה עם Process.
 • תרגול.
 • תקשורת נתונים וניהול רשת באמצעות Python.
 • עבודה עם חבילות מידע.
 • פיתוח socket בסיסי.
 • פיתוח socket מתקדם.
 • פיתוח תוכנת סריקה ופיתוח כלי רשת.
 • הקמת שרת-לקוח בפייתון.
 • הקמת תקשורת מרובת משתתפים.
 • הקמת תקשורת הכולל תכנות מקבילי.
 • ביצוע פעולות על מחשבים מרוחקים.
 • תקשורת TCP כנגד תקשורת UDP.
 • המרת קובץ פייתון לקובץ EXE.
 • תרגול.
 • פיתוח מונחה עצמים.
 • שימוש בסיסי במחלקה- Class.
 • שימוש מתקדם במחלקה- Class.
 • מתודות של המחלקה.
 • ניהול מחלקות יעיל.
 • הורשת מחלקות.
 • הסבר מעמיק עם ההבדל בין מחלקה לפונקציות.
 • תרגול.
 • מניפולציה של האינטרנט והאתרים.
 • ניתוח חבילות מידע מאתרים.
 • שלימת סמס באמצעות פייתון.
 • Selenium ואוטומציה בדפדפן.
 • פיתוח אוטומציות על Selenium.
 • הקמת צד שרת בסיסי ב-Flask.
 • Fullstack -ב Flask.
 • תקשורת ומסד נתונים ב Flask.
 • פיתוח אתר באמצעות Flask.
 • תרגול.
 • פיתוח תוכנה גרפית בפייתון (GUI).
 • הבנה של TKinter המנוע הטבעי.
 • פיתוח מחשבון ותוכנה להרצת פקודות ב-TKinter.
 • פיתוח תוכנה מבוסס HTML ופייתון.
 • פיתוח באמצעות המונה החכם Eel.
 • פיתוח תוכנה מבוסס Material Design.
 • פיתוח משחק נחש את המילה.
 • פיתוח תוכנת סריקה לרשת.
 • תרגול.

הידעת ?

"פייתון היא שפת התיכנות המבוקשת ביותר בשנים האחרונות"

האקינג ובדיקת חוסן תשתיתי

115 סרטונים1000 דקות מעבדות תירגול
 • וירטואליזציה עם VirtualBox.
 • טעינת Kali Linux.
 • טעינת Windows7.
 • טעינת Metasploitable2.
 • טרמינולוגיה בעולם התקיפה.
 • סוגי טכנולוגיות בעולם ה-PenTesting.
 • תהליכי סריקה וזיהוי פגיעויות.
 • השגת שליטה וחשיבותה.
 • אחיזות על מכונה נתקפת.
 • ניקוי עקבות.
 • שימוש ב-Netcat.
 • התחברות בפרוטוקולים TCP/UDP.
 • האזנה בפרוטוקולים TCP/UDP.
 • תקשורת התקפית Bind/Reverse.
 • העברת קבצים וסריקות על ידי Netcat.
 • שימוש ב Wireshark.
 • פילטרים ב Wireshark.
 • חילוץ מידע מקבצי PCAP.
 • חיפוש מידע על ידי Google Hacking.
 • איסוף ואיתור כתובות מיילים.
 • איסוף מידע פאסיבי על ידי OpenSource.
 • DNS Enumeration.
 • תקשורת מול שרתי DNS.
 • מחקר אוטומטי מול שרתי DNS.
 • Forward Lookup Brute Force DNS.
 • Reverse Lookup Brute Force DNS.
 • לחיצת יד משולשת ותקשורת TCP.
 • סריקות בפרוטוקול UDP.
 • טעויות נפוצות בסריקות פורטים.
 • סריקות פורטים על ידי NMAP.
 • סריקות מתקדמות NMAP NSE.
 • סריקות עקיפת Firewalls ומוצרי הגנה.
 • זיהוי מערכות הפעלה.
 • Service Enumeration מחקר שירותים וחקר פגיעויות.
 • היכרות עם Metasploit.
 • המודלים השונים בתוך Metasploit.
 • Payloads
 • Auxiliaries
 • Exploits
 • תקיפת FTP עם חולשת RCE.
 • SMb-Windows Brute Force
 • Hydra Brute Force
 • פרופילי סיסמאות.
 • Enumeration Tactics.
 • הזרקות Shellcode.
 • מעבר בין תהליכים לאחר הזרקת קוד.
 • שיטות למעקף חומות אש (Firewall).
 • התקפת Drupal ו-Wordpress
 • התקפת יישומי אינטרנט:
 • LFI/RFI ושיטות מתקדמות
 • Log injections
 • Environ & Fuzzing
 • Remote Code Execution.
 • הזרקת פקודות Command Injections.
 • יצירת סוסים טרויאנים.
 • שליטה ב Meterpreter
 • תקיפת Tomcat
 • Process Backdoor
 • Advance Meterpreter
 • Keylogging
 • Download/Upload פונקציות
 • SMTP Enumeration
 • העלאות קבצים
 • העברת קבצים באמצעות פייתון.
 • העברת קבצים ב-Windows ע"י PowerShell.
 • העברת קבצים בין Windows ל Linux ע"י FTP.
 • העברת קבצים באמצעות שרת SMB.
 • שיטות נוספות למעבר קבצים.
 • UAC Bypass -User Interacion.
 • UAC Bypass - Without User Interaction.
 • PE Suggester.
 • Patch Enumeration.
 • Unquoted Path.
 • Insecure Service.
 • Zero Click.
 • Basics Enumerations.
 • Kernel Exploits.
 • SUID Exploitation
 • Sudo Abuse.
 • Word Writable.
 • CronTab PE.
 • Sensitive Files.
 • Http Methods.

"מספר מקומות העבודה בסייבר עומד לזנק פי 10 בעשור הקרוב."

עיתון גלובס


מעבדות תרגול תקיפות

Linux/Windows

 • Introduction to X86 Architecture.
 • Understand Memory.
 • Program Memory.
 • CPU Registers.
 • Buffer Overflow Intro.
 • Introducing the ollydbg Debugger.
 • Overflowing the Buffer.
 • Fuzzing Tactics.
 • Dealing with the crash.
 • EIP control.
 • Shellcode space locating.
 • Bad Charactars.
 • Execution flow redirection.
 • the return address.
 • Shellcoding with Metasploit.
 • Getting the Shell.
 • מנגנון הזדהות Response Challenge
 • גיבוב NTLM/LM.
 • SAM And Password Flow.
 • שליפת סיסמאות Mimikatz.
 • שליפת סיסמאות WCE.
 • Mimikatz Using Powershell.
 • Hash extraction SamDump.
 • Hash extraction SecretDump.
 • SecretDump Remoting.
 • Password Cracking Hashcat / Jhon.
 • Pass The Hash.
 • Responder introduction to LLMNR.
 • Responder Capture NTLMv2.

האקינג ובדיקת חוסן לאתרים

148 סרטונים1050 דקות מעבדות תרגול
 • מבוא ל HTML5.
 • הכרת השפה ומבנה התגים.
 • טפסים ותגים חיוניים למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-CSS3.
 • עיצוב בסיסי.
 • עיצוב לפי,Id,Tag,Class.
 • עיצוב מתקדם ויכולות למבדקי חוסן.
 • מבוא ל-Javascript.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • אובייקטים ותכנות מונחה עצמים.
 • עבודה עם AJAX.
 • שליטה על העמוד ועבודה עם DOM
 • שיטות הזרקת קוד.
 • תקשורת צד שרת לקוח.
 • מבוא ל-BOOTSTRAP.
 • מבוא ל-JQUERY.
 • עבודה עם BOOTSTRAP.
 • עבודה עם JQUERY בבדיקות חוסן.
 • מבוא ל-PHP7.
 • עבודה עם משתנים וסוגי משתנים.
 • תנאים.
 • לולאות.
 • פונקציות.
 • סרליזציה.
 • עבודה עם פרוטוקול HTTP הכולל GET/POST/COOKIES.
 • ניהול זהול המשתמש SESSION.
 • ODP וחיבור למסד הנתונים MySQL.
 • מבוא ל-MYSQL.
 • יצירת מסד נתונים.
 • יצירת טבלאות.
 • יצירת עמודות והגדרת הנתונים.
 • ביצוע פעולות על הנתונים.
 • ביצוע הזרקת HTML.
 • ביצוע הזרקת CSS.
 • ביצוע הזרקת Javascript.
 • פיתוח פורום בסיסי.
 • פיתוח בנק בסיסי.
 • עבודת הגשה.
 • שיטת החשיבה לאיתור ליקויי אבטחה.
 • חקירת מקרה :Facebook Massanger.
 • הקמת סביבת מחקר ליישומי אינטרנט.
 • Developer Chrome Tools רמה בסיסית.
 • Developer Chrome Tools רמה מתקדמת.
 • עבודה בסיסית עם BurpSuite.
 • עבודה מתקדמת עם BurpSuite.

"במהלך הקורס המרצה יציג ממצאים שמצא לאורך הקריירה וימקד את התלמיד לפיתוח חשיבה יצירתית"

 • חקירת מקרה: הזרקת קוד לחנות.
 • 3 סוגי Xss בסיסיים (Reflected,Stored,Dom).
 • CSS Injection.
 • Xss למתקדמים (SOP,CORS,JSONP).
 • CSP.
 • חקירת מקרה: הזרקת קוד ל AliExpress.
 • Open Redirect.
 • SSRF & CSRF.
 • חקירת מקרה: השתלטות על חשבונות SnapChat.
 • Storage Browser and Cookies.
 • הגנות ומעקפים.
 • Advanced CSS Injection.
 • חקירת מקרה: השתלטות על שואב LG ותשתית SmartThinQ.
 • Oauth2.
 • Components with known vulnerabilities.
 • Insecure Deserialization.
 • חקירת מקרה: מניפולציית צ'אט של Facebook.
 • Security Misconfiguration.
 • מניפולציה על פרמטרים.
 • LFI/RFI/Path Traversal.
 • חקירת מקרה: השתלטות על חשבונות Telegram & WhatsApp.
 • Broken Access Control.
 • JWT.
 • Sensitive Data Exposure.
 • Broken Authentication.
 • Session Fixation.
 • Insufficient Anti Authomation.
 • Injection.
 • Command injection.
 • SQL Injection Basic.
 • SQL Injection Advanced.
 • מתודולוגיית הבדיקה.
 • כתיבת דו"ח.
 • הגשת דו"ח ופרוייקט.

קורס האקינג לאפליקציות אנדרואיד

70 סרטונים730 דקות מעבדות תירגול
 • מבוא לפיתוח אפליקציות אנדרואיד.
 • היכרות עם מערכת ההפעלה אנדרואיד.
 • :היכרות עם סוגי אפליקציות.
 • Web App
 • Hybrid App
 • Native App
 • הגדרת סביבת מחקר ופיתוח
 • Android Studio
 • Genymotion.
 • מבנה של אפליקציה Web App.
 • מבנה של אפליקציית Native.
 • Android Building Blocks.
 • Manifest File.
 • Activity.
 • Views.
 • Fragments.
 • Intent.
 • Content Provider.
 • Service.
 • Broadcast Receiver.
 • מבנה של Hybrid Apps
 • הגדרת הסביבה לפיתוח Cordova.
 • יצירת אפליקציית Cordova.
 • התקנת Plugin ב- Cordova.
 • פיתוח אפליקציה ב HTML,CSS,JAVASCRIPT.
 • Native Storage.
 • SQLite.
 • Local Notifications.
 • עבודת הגשה.
 • Android App SandBox.
 • תהליכים בעולם האנדרואיד.
 • קבצים ונתיבים File Structure.
 • Working with adb.
 • Importer platform usage.
 • Exposed Application Interfaces.
 • LogCat.
 • Working with Drozer.
 • Insecure Data Storage.
 • Attacking Shared Preferences.
 • Attacking SQLite Database.
 • Attacking data on sdcard
 • Insecure communication
 • Sniffing Android Traffic with Wireshark
 • Using Burp Suite.
 • HTTPS and Burp Suite.
 • Bypass SSL Pinning.
 • Insecure Authentication.
 • Using Burp Suite Repeater.
 • Using Burp Suite Intruder.
 • Insufficient Cryptography
 • Attacking Custom Encryption Protocol
 • Androind App Reverse Engineering with jadx
 • Insecure Authorization & Permission bypass.
 • Facebook Messenger case study.
 • Demonstration of Mobile PT report
 • עבודות הגשה.
 • Client Code Quality.
 • Google Maps Case Study.
 • Pro Guard.
 • Code Temparing.
 • Frida and Dynamic Insturmentation
 • שינויי קוד המקור באפליקציה Repackaging.

הידעת ?

"אנדרואיד הינה מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בעולם עם 38.61% תפוצה"

 • Mobile App Reverse Engineering.
 • DJI Drone Hacking Case study.
 • Root detection.
 • LG Home Hack case study.
 • Extraneous functionality
 • Debug Enabled Apps.
 • Hack Apps via Backup
 • סיכום הקורס.